قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! دوستي ات را محبوب ترين چيزها نزدم گردان . ترس از خودت را ترس بارترين چيزها برايم قرار ده و با شوق ديدارت، نيازهاي دنيا را از من ببُر و هر گاه چشمْ روشني اهل دنيا را از دنيايشان قرار دادي، چشمم را با عبادتت روشن كن . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت