قرمز سبز آبي خاکستري
در شرافت دانش همين بـس كه كسي هم كه آن را نيك نمي داند ادعايش مي كند و هرگاه به آن منسوب گردد شادمان مي شود . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت