قرمز سبز آبي خاکستري
[ و گفته‏اند حارث بن حوت نزد او آمد و گفت چنين پندارى كه من اصحاب جمل را گمراه مى‏دانم ؟ فرمود : ] حارث تو كوتاه‏بينانه نگريستى نه عميق و زيركانه ، و سرگردان ماندى . تو حق را نشناخته‏اى تا بدانى اهل حق چه كسانند و نه باطل را تا بدانى پيروان آن چه مردمانند . [ حارث گفت من با سعيد بن مالك و عبد اللّه پسر عمر كناره مى‏گيرم فرمود : ] سعيد و عبد اللّه بن عمر نه حق را يارى كردند و نه باطل را خوار ساختند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت