شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آگاهي و عزم راسخ *نسل جوان کنوني* اگر بيشتر از جوانان دوران دفاع مقدس نباشد، *کمتر نيست...*
*جنگ، کار تا پيروزي...*
امروز اگر حادثه‌اى به وقوع بپيوندد كه در آن، ملت ايران احساس خطر كند، تعداد *جوانانى كه فداكارانه و داوطلبانه حاضرند براى خدا، نظام اسلامى و منافع ملتشان سينه سپر كنند* و جلو بروند، يقيناً بيشتر از دوران جنگ تحميلى است... رهبر معظم انقلاب 8/8/1380
آن روز جوانان ما با جوشش استعدادهاى خودشان توانستند آن كارهاى بزرگ را بكنند؛ امروز هم ما كارهاى بزرگى در مقابل خودمان داريم. ولو از نوع جنگ و از نوع حضور در جبهه‌ها نيست؛ اما كارهاى بزرگ، هميشه بزرگ است و هميشه به ايمان، به صفا، به غيرت دينى، به ايستادگى در راه خدا و به آشتى‌ناپذيرى با دشمن احتياج دارد. اين را جوانان ما دارند و ان‌شاءاللَّه باز هم خواهند داشت. حضرت آقا 3/3/78
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top