قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه با دانشمندان بنشيند، با من نشسته و هركس با من بنشيند، گويي با پروردگارم نشسته است [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت