شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

درب کنسرو بازکن برقی

كيوان گيتي نژاد و

+ . پدرم برادرم نمي دونيد يک مرد ولگرد و بي کار و بي آبرو اونکه بود هرچند کوچک ولي بود داشتم نيست ميشدم نه اينور نه هي سو حتي مادرم دشمن من شده بودما اينجاييم و براي ناز کردن براي بهبودي براي شادي و عشق و دوست داشتن کمک کن پدر خسته راهنمم خسته روزگارم
mariii
6:53 عصر
mariii
خداوند ياريتان بدهد ان شالله
عالي @ };- انشاءالله عاقبت به خير بشيد.
موفق باشين
همه 6 نظر
♥ ح. بالايي
{a h=noorozahra69}نور الزهراء{/a} ممنون
♥ ح. بالايي
{a h=setarehab}ترخون بانو{/a} ممنون بانون
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top