شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر

علوي-12

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:35 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:34 عصر

الهه السادات

2-FDAN
ديروز 9:34 عصر

« لنگرودي »

+ هو الحق * به نور روي تو روشن شده است چشم زمين تو هشتمين ملکوتي که خاک ديده به خود ميان اينهمه آئينه گم شده بودم کنار صحن و ضريحت دلم رسيده به خود * #امام_مهربانيها #امام_رضا #دهه_كرامت #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي
‍‍‍‍* راوندي *
ديروز 9:16 عصر
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top