شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

*قاصدك*

+ بردگي عاطفي يعني ناديده گرفتن عواطف و ارزش ‌هاي خود ، يعني براي گرفتن تائيد ديگران و پذيرفته شدن توسط جامعه ، نيازهاي ‌مان را سرکوب کنيم و از خود بيگانه باشيم ... ‏ بردگي عاطفي يعني با اندوه و اجبار به ديگري پاسخ دهيم و به ‌جايش در وجودمان خشم تلنبار کنيم. مارشال_روزنبرگ ارتباط بدون خشونت
عقيل صالح
@};-
*قاصدك*
@};-
+ سلام بر زينب و همراهانش
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
+ به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
+ سلام بر دختر پيامبر زوجه حضرت علي
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
+ سلام بر نور
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
+ سلام بر بهمن دوازدهم وبيست و دوم
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
+ لعن الله قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها
امين يگانه
ديروز 7:44 عصر
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top