قرمز سبز آبي خاکستري
چون حديثى را شنيديد آن را فهم و رعايت كنيد ، نه بشنويد و روايت كنيد كه راويان علم بسيارند و به كاربندان آن اندك در شمار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت