قرمز سبز آبي خاکستري
مي دانم كه برترين توشه رهرو به سوي تو، اراده استواري است كه با آن تو را برمي گزيند و اينك، قلبم با اراده اي استوار با تو رازگويي مي كند. [امام كاظم عليه السلام ـ در دعايش زماني كه او را به سوي بغداد مي بردند ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت